จ.นครสวรรค์ จัดพิธีวันฉัตรมงคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและพสกนิกรชาวนครสวรรค์ ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล วันนี้( 5 พ.ค. 52 )เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร ภาคประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2552 วันฉัตรมงคม ถือเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย สืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จากนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษา ณ ทวีปยุโรป จนทรงบรรลุนิติภาวะจึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย รัฐบาลไทยได้น้อมเกล้า ฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 มาจนถึงปัจจุบัน 59 ปีแล้ว และจะครบ 60 ปีแห่งการบรมราชาภิเษกในปี 2553 ส่วนในช่วงค่ำ 1800 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จะได้นำพสกนิการทุกหมู่เหล่า ร่วมงานเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยการถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินทอง ณ ลานกีฬา อุทยานสวรรค์ ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง