ประชาชนร่วมพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติในหลวง ที่วัดสระเกศ คับคั่ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนเข้าร่วมพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553 ณ อุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร อย่างคับคั่ง กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมี นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ซึ่งถือเป็น หนึ่งในกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553 โดยมีข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงามอย่างคับคั่ง และในวันพรุ่งนี้ (5 พ.ค.52) นายกรัฐมนตรีจะได้มอบน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะตัวแทนประชาชนทั่วประเทศนำไปสักการะบูชา แสดงความจงรักภักดีและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ นายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553 ที่จะจัดขึ้น ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินใน ซึ่งจะมีการแสดงมหรสพ 9 เวที ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป