คกก.สิ่งแวดล้อมฯ กำหนดระดับเสียงรถสามล้อ ดังได้ไม่เกิน 95 เดซิเบล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ออกมาตรการกำหนดระดับเสียงรถรับจ้างสามล้อให้มีเสียงดังไม่เกิน 95 เดซิเบล โดยจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน นายปณิธาน วัฒนายากร โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมฯ รับทราบแผนพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจระหว่าง นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ถึงผลของการประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ชี้แจงว่า การดำเนินการจะไม่ส่งผลต่อนักลงทุน แต่หลังจากนี้จะต้องยึดตามกฎระเบียบใหม่ที่ออกมา ขณะเดียวกันที่ประชุมฯ เห็นชอบในการกำหนดระดับเสียงรถรับจ้างสามล้อ หรือรถตุ๊กตุ๊ก ให้มีเสียงดังไม่เกิน 95 เดซิเบล โดยจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน ทั้งนี้จากการสำรวจค่าเฉลี่ยระดับเสียงของรถสามล้อ พบว่ามีระดับเสียงอยู่ที่ 84.9 เดซิเบล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง