กยศ.เริ่มโอนเงินวันแรก เมื่อวันที่ 1 พ.ค.52 ที่ผ่านมา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เริ่มโอนเงินวันแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา พร้อมเร่งสถานศึกษาดำเนินการยืนยันข้อมูลกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan เพื่อเตรียมโอนเงินค่าครองชีพให้แก่นักเรียน รศ.นายแพทย์ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ในปีนี้ กยศ.ได้โอนเงินงวดแรกของปีการศึกษา 2552 แล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ให้แก่ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาที่ดำเนินการตามขั้นตอนการกู้ยืมของระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท ดังนั้น กยศ.จึงขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาให้ช่วยเร่งดำเนินการยืนยันข้อมูลกู้ยืมผ่านระบบฯ เพื่อเตรียมโอนเงินค่าครองชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาตอนเปิดเทอม ซึ่งจะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการรับเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมรายเก่า และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง โดยในปีการศึกษา 2552 นักเรียน นักศึกษาจะสามารถเบิกถอนเงินค่าครองชีพงวดแรกได้ภายใน 3 วัน หลังจากสถานศึกษาได้ยืนยันข้อมูลผ่านระบบฯ และงวดต่อไปจะได้รับเงินในแต่ละเดือนตรงกับวันที่ได้รับเงินโอนวันแรก สำหรับสถานศึกษาที่ดำเนินการตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบในระบบ e-Studentloan ถูกต้องแล้ว จะต้องจัดส่งเอกสารให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อ กยศ.จะดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนให้แก่สถานศึกษาต่อไป ทั้งนี้ กยศ. กำหนดเปิดระบบ e-Student ให้นักเรียน นักศึกษาได้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมปีการศึกษา 2552 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์สายใจ กยศ. โทร. 0-2610-4888 หรือ www.studentloan.or.th