กทม.เตรียมสร้างห้องน้ำสาธารณะเพิ่ม 14 แห่งทั่ว กทม. รองรับนักท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เตรียมสร้างห้องน้ำสาธารณะเพิ่มอีก 14 แห่งทั่ว กทม. พร้อมรื้อถอน และเร่งปรับปรุงห้องน้ำเดิมทั้ง 18 แห่ง ให้ได้มาตรฐาน ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโครงการ ปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ ว่า กทม.ได้มีการรื้อถอนห้องสุขาสาธารณะที่ชำรุดจนไม่สามารถปรับปรุงได้ทั่ว กทม. จนขณะนี้เหลือห้องสุขาสาธารณะจำนวน 18 แห่ง โดยจะเร่งปรับปรุงเปลี่ยนสุขภัณฑ์ ปรับปรุงพื้น ปูกระเบื้อง ระบบถังบำบัดน้ำเสีย และระบบแสงสว่าง อีกทั้งจะเร่งสร้างห้องสุขาเคลื่อนที่เพิ่มอีก 14 แห่ง โดยจะใช้งบประมาณการสร้างแห่งละ 1 ล้าน 2 แสนบาท ทั้งนี้หากสร้างแล้วเสร็จจะเอื้อประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวของ กทม.เป็นอย่างมาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า การจะยกระดับกทม.ให้เป็นมหานครชั้นนำของโลก จำเป็นต้องยกระดับห้องสุขาสาธารณะของ กทม.ให้สะอาดได้มาตรฐานชั้นหนึ่งอีกด้วย