ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.23 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปในพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา แล้วประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพยดารักษานพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ ทรงคม แล้วประทับพระราชอาสน์ที่เดิม พระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าคณะพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ิเรก ถวายพระพรลา จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 15.15 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าตามลำดับดังนี้ - นางสาวนันทวัน แสงธรรมกิจกุล นำคณะกรรมการจัดงาน "เซเลเบรชั่นส์ ทู เดอะ ฟิฟท์ทีน แอนนิเวอร์ซารี .... แอ็ส ไทม์ โกส์ บาย (Celebrations to the 15th Anniversary .As Time Goes By ) เฝ้าถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร และเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ เด็กชายเต็ม มหาดำรงค์กุล ร่วมเข้าเฝ้าด้วย - นายปิยะวัชร์ บุญยืนยงสกุล ประธานกรรมการบริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย )จำกัด นำคณะผู้บริหาร และผู้แทนจำหน่ายธุรกิจซูเลียนระดับสูง เฝ้าถวายเงิน เพื่อสมทบทุน "กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนโครงการ "ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย กับถวายยาสีฟัน สำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดทย ในโอกาสนี้ ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้แทนจำหน่ายธุรกิจซูเลียนระดับสูงด้วย - รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะ เฝ้าถวายงานประดิษฐ์ผลไม้จากการบูรและพิมเสน สำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - นางสายสม วงศาสุลักษณ์ นำ นายมาร์โค เอ แซกเซอร์ ผู้จัดการใหญ่โรงแรมอมารี เอเทรียม และผู้บริหารโรงแรมฯ เฝ้าถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านจำหน่ายขนมเค้ก และขนมอบ ในงาน "เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และสวนอัมพรเกษตรแฟร์ ประจำปี 2552 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - นายณพ และ นางพอฤทัย ณรงค์เดช เฝ้าถวายพระพรและของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2552 ในวันดียวกันนี้ เวลา 11.10 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ข่าวในพระราชสำนัก