จำนวนประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในญี่ปุ่นลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงมหาดไทยของญี่ปุ่นรายงานว่า จำนวนประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในประเทศนับจนถึงวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เหลือ 17.14 ล้านคน ซึ่งถือเป็นสัญญาณล่าสุดที่แสดงว่าญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่สังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น รายงานระบุว่า ประชากรในญี่ปุ่นเด็กลดลง 110,000 คนจากเมื่อปีก่อน เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 28 และเป็นการลดลงต่ำสุดนับแต่เมื่อปี 2493 เป็นต้นมา โดยสัดส่วนของประชากรเด็กในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 13.4 ขณะที่สัดส่วนของประชากรอายุเกิน 65 ปีขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 22.5 ทั้งนี้รายงานประชากรของสหประชาชาติระบุว่า สัดส่วนประชากรเด็กในญี่ปุ่นนับว่าต่ำสุดในบรรดา 31 ประเทศที่มีประชากรอย่างน้อย 30 ล้านคน.