ก.แรงงาน เร่งตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงช่วยคนถูกเลิกจ้าง ใน 2 แนวทาง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน เร่งตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงช่วยคนถูกเลิกจ้าง ใน 2 แนวทาง ระบุ รัฐบาลจัดงบ 4 พันล้านบาท ประเดิมและเก็บเงินสมทบลูกจ้างนายจ้างตามความเสี่ยง พร้อมทั้งเตรียมเสนอตั้งคณะกรรมการศึกษา นายอาทิตย์ อิสโม รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้ กสร.เร่งศึกษาจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องเร่งด่วนของลูกจ้างในวันแรงงานแห่งชาติในวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้มีความคืบหน้าพอสมควร โดยจากการศึกษาเบื้องต้นประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ การจัดตั้งกองทุนโดยการจัดเก็บเงินสมทบจากลูกจ้าง นายจ้าง ตามอัตราความเสี่ยง และในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้เสนอให้รัฐบาลนำเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท มาจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้าง จากนั้นเมื่อภาวะวิกฤตสิ้นสุดลงก็จะเรียกเก็บเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อประโยชน์ระยะยาว นายอาทิตย์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ถือว่าเค้าโครงส่วนหนึ่งได้ดำเนินการ ส่วนการดำเนินการจัดตั้งกองทุนนั้นอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพราะต้องใช้เวลาในการศึกษา จากนั้นจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมกระทวงเห็นชอบ พร้อมทั้งนำเสนอสู่การร่างกฎหมายของรัฐบาล และเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ประกาศใช้ต่อไป