คณะ กก.ประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง รอการพิจารณาของนายกฯลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง รอการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี เรื่องการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทั้งของนายจ้างและลูกจ้าง ในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ฝ่ายลูกจ้าง กล่าวถึงกรณีการลดเงินสมทบให้กับทั้งผ่ายลูกจ้าง และฝ่ายนายจ้าง ลงร้อยละ 2 ว่า ขณะนี้ความหวังของการล้มเลิกการลดเงินสมทบฝ่ายลูกจ้าง และนายจ้าง ร้อยละ 2 อยู่ที่การพิจารณาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเท่านั้น และจะรอดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ ที่กระทรวงแรงงานจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ว่า นายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร ส่วนจำนวนเงินที่เกิดจากการลดเงินสมทบฝ่ายลูกจ้างเพียงร้อยละ 2 ไม่ได้ช่วยกระตุ้นการบริโภค และทำให้เกิดกำลังซื้อได้ เพราะเป็นจำนวนเงินที่เล็กน้อย เมื่อเทียบกับโครงสร้างค่าจ้างขั้นต่ำที่ยังถูกกด ทำให้แรงงานไม่มีเงินมาซื้อของได้ แต่หากจะลดเงินสมทบจริงๆ ก็มีความเห็นว่าควรลดให้ฝ่ายลูกจ้างร้อยละ 4 ของอัตราเงินเดือน เพราะทำให้ลูกจ้างมีเงินมากพอที่จะนำมาใช้จ่าย เพื่อทำให้ยอดการสั่งซื้อสินค้าสูงขึ้นได้