กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานรำลึกครบ 16 ปี เหตุไฟไหม้โรงงานเคเดอร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานรำลึกครบ 16 ปี เหตุไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ พร้อมทั้งร่วมมือกับ 70 องค์กรแรงงาน รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เพื่อหารายได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฟรีให้กับสถานประกอบการ นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ในวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันความปลอดภัยในการทำงาน กสร.จะจัดงานรำลึกเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการทำงานกรณีไฟไหม้โรงงาน บริษัท เคเดอร์ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย ) จำกัด จังหวัดนครปฐม (โรงงานทำตุ๊กตาส่งออก) ที่มีผู้เสียชีวิตกว่า 188 ราย และปีนี้ก็จะครบรอบ 16 ปีของเหตุการณ์ไฟไหม้ดังกล่าว กสร.จึงร่วมกับเครือข่ายองค์กรแรงงาน 70 องค์กร นำโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) จัดวิ่งมาราธอนและเดินการกุศล ซึ่งมีนายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ที่สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เพื่อหารายได้เข้ากองทุนความปลอดภัยในการทำงานช่วยเหลือคนงาน รวมทั้งมอบเงินของสำนักงานประกันสังคมให้กับสมาคมความปลอดภัยในการทำงานเพื่อจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฟรีให้กับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย นางอัมพร กล่าวอีกว่า จากสถิติการทำงานของประเทศไทยที่ผ่านมาแม้จะมีตัวเลขอุบัติเหตุลดลงทุกปี แต่เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นแล้ว มาตรฐานของไทยยังต่ำกว่ามาก ซึ่งอุบัติเหตุจากการทำงานได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ซึ่งที่ผ่านมากิจการที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุด 5 กิจการ ได้แก่ ก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม พลาสติก เครื่องเรือน เครื่องไม้ ยานยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้น การรณรงค์ให้นายจ้างและลูกจ้างเห็นความสำคัญอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ