บัณฑิตสายครู เข้าสมัครงานที่จันทบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 เปิดรับสมัครบรรจุครู 17 อัตรา มีบัณฑิตจากทั่วประเทศเดินทางมาสมัครเพื่อสอบเข้ารับราชการจำนวนมาก

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง นักศึกษาที่จบปริญญาตรี สายครู จำนวนมาก เดินทางมาสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 เปิดรับสมัคร และ สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แทนตำแหน่งที่ว่าง ในเขต อำเภอขลุง แหลมสิงห์ โป่งน้ำร้อน สอยดาว มะขาม และเขาคิชฌกูฎ รวม 17 อัตรา จากการเปิดรับสมัครมา 2 วัน มีบัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาตกงาน จากทั่วประเทศเดินทางมาสมัครแล้ว ทั้งสิ้น ประมาณ 800 คน อย่างไรก็ตามในการสอบบรรจุครูครั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีไว้ นอกเหนือจาก 17 อัตรา ที่จะเร่งบรรจุก่อนเปิดภาคเรียนในปีนี้แล้ว ผู้ที่สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีสำรองไว้ ยังมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู หากมีตำแหน่งว่าง ในต่างจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการเปิดรับสมัครจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวัน ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม และสอบแข่งขันในวันที่ 16 และ 17 พฤษภาคม 2552 ณ สนามสอบในจังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ยืนยันว่าการเปิดสอบบรรจุครูในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และนอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาปริญญา สายครู 11 กลุ่มวิชา มีโอกาสได้รับราชการ แล้ว การสอบแข่งขันยังเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ที่กำลังอยู่ในช่วงเทศกาลผลไม้ ประจำปี ซึ่งผู้ปกครอง และผู้ติดตาม รวมทั้งผู้เข้าสอบแข่งขันต้องใช้จ่ายเงินในจังหวัดจันทบุรี ทั้งเรื่องที่พัก และ อาหาร รวมทั้งผลไม้ของฝาก ภายหลังสอบเสร็จ ซึ่งจะช่วยเศรษฐกิจภาคการเกษตร และ การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ได้อีกทางหนึ่ง ด้านนายวิเชียร ตำทอง บัณฑิตที่จบมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ กล่าวว่า ทราบการเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต จึงชวนเพื่อนและ ญาติพี่น้องที่จบสายครู จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาสมัครเพื่อสอบแข่งขัน ความคิดส่วนตัว อยากให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้บัณฑิตที่ว่างงานได้มีงานทำมากกว่านี้ ขณะที่นางเสวรส สุทธิวารี ผู้สมัคร อีกคน กล่าวมั่นใจว่าการสอบในครั้งนี้จะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ได้ประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึง