ผู้ว่าฯยะลา นำข้าราชการ และ ประชาชน ร่วมประกาศปฏิญญาประชาชนไม่ทำร้ายประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำข้าราชการ และ ประชาชน ร่วมประกาศปฏิญญาประชาชนไม่ทำร้ายประเทศไทย ไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง วันนี้ (4 พ.ค.52) ที่ ศาลากลางจังหวัดยะลา นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำบรรดาข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร กรรมการเหล่ากาชาด และประชาชนชาวยะลา ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกาศปฏิญญาประชาชน ไม่ทำร้ายประเทศไทย ไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อขอให้ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง โดยได้เรียกร้อง จำนวน 9 ข้อ ประกอบด้วย ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง ทั้งทางกายทางวาจา ความเห็นแตกต่างกันทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง และขอยืนยันว่า การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญ เป็นสิ่งที่กระทำได้ อีกทั้งขอวิงวอน ให้ทุกฝ่ายเคารพเสรีภาพ ของผู้อื่นและกฎหมาย รวมทั้งเรียกร้องให้คู่กรณีที่ขัดแย้งกันหาทางออกให้ความขัดแย้งนี้โดยสันติวิธี หยุดการกระทำนอกวิถีประชาธิปไตยที่จะนำชาติไทยไปสู่หายนะ และเรียกร้องให้ยุติการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ยุติการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นข้ออ้างเพื่อประโยชน์ทางการเมืองส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม เพราะพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองทั้งปวง อีกทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำหน้าที่ของตนเอง ตามกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเสมอภาค มีมาตรฐานเดียวในการใช้กฎหมายกับทุกฝ่าย พร้อมขอวิงวอนให้สื่อมวลชนรักษาจรรยาบรรณโดยไม่ใช้สื่อซึ่งเป็นพาหะนำข่าวสารที่ถูกต้องไปยังประชาชนไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของตนเองหรือของกลุ่ม ขอเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อื่นให้เกิดการปลุกปั่นประชาชนให้เกดความเกลียดชัง แบ่งฝ่าย ยุติการ ให้การสนับสนุนทางกาเงิน หรือประโยชน์อื่น แก่ผู้ปลุกปั่นประชาชน ให้เกิดการแบ่งขั้ว และขอเรียกร้องให้รัฐบาลทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโปร่งใส ในวิถีทางรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวเรียกร้องให้ประชาชนทุกคน ผู้ซึ่งมีความรักชาติที่เห็นด้วย กับแนวทางนี้ เผยแพร่ปฏิญญาฉบับนี้ไปยังเครือข่าย และผู้ที่รู้จักมักคุ้นเพื่อเป็นพลังส่งต่อไปยังบุคคลทุกฝ่ายที่กำลังขัดแย้ง พร้อมทั้งได้นำผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมทุกคน กล่าวคำปฏิญาณเพื่อปกป้องสถาบันของชาติ อีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง