ชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่ผิดหวังต่อผลงานการบริหารประเทศของประธานาธิบดีนิโคลาส์ ซาร์โกซี ในช่วง 2 ปีที่ผ่าน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวฝรั่งเศสเกือบ 2ใน 3 รู้สึกผิดหวังต่อผลงานการบริหารประเทศของประธานาธิบดีนิโคลาส์ ซาร์โกซี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยจากผลสำรวจความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์เมโทรเดลี่ ปรากฎว่า มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65 ไม่พอใจในการทำงานของประธานาธิบดีซาร์โกซี ขณะที่ร้อยละ 24 พอใจและร้อยละ 11 ไม่แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63 เห็นว่าประวัติโดยรวมในการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีซาร์โกซีเป็นไปในแง่ลบ และร้อยละ 28 เห็นว่า เป็นไปในแง่บวก ขณะที่ร้อยละ 9 ไม่ออกความคิดเห็น ทั้งนี้ประธานาธิบดีซาร์โกซีกำลังเผชิญกับกระแสไม่พอใจจากประชาชนมากขึ้น จากการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจภายในประเทศ.