อิสราเอลเพิ่มการซักถามหรือสอบปากคำผู้ป่วยชาวเมืองกาซ่ามากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชินเบ็ธ ซึ่งเป็นหน่วยความมั่นคงภายในของอิสราเอลเพิ่มการซักถามหรือสอบปากคำประชาชนที่หาทางออกจากฉนวนกาซ่าที่อยู่ในความควบคุมของกลุ่มฮามาสเพื่อไปรักษาตัวในฝั่งอิสราเอลมากขึ้น ข้อมูลของกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในอิสราเอลระบุว่า จำนวนผู้ป่วย ชาวปาเลสไตน์ที่ถูกซักถามหรือถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าก่อนได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากฉนวนกาซ่าเพื่อไปรักษาตัวในอิสราเอลนั้นเพิ่มสูงขึ้น โดยระหว่างเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนมีนาคม 2552 มีผู้ป่วยอย่างน้อย 438 คนที่ถูกเรียกไปซักถามข้อมูล เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 สำหรับผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากฉนวนกาซ่า.