จ.ตรัง รณรงค์ หยุดทำร้ายประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พลังมวลชนในจังหวัดตรัง ร่วมแสดงพลัง เรียกร้องประชาชนทุกฝ่ายยุติความขัดแย้ง และหันกลับมาประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ที่จังหวัดตรังวันนี้ (4 พ.ค.52) นายจิรวัชร์ สิงห์ดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำพลังมวลชนในจังหวัดตรัง ประกอบด้วยข้าราชการ ทหารตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกันเรียกร้องให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งกลุ่มเสื้อเหลือ เสื้อแดง ยุติความขัดแย้ง หยุดทำร้ายประเทศไทย หันมาประสานความร่วมมือด้วยรักความสามัคคี นำสันติสุขกลับมาสู่ประเทศโดยเร็ว ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดวิกฤติความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชนชาวไทย และนำไม่สู่ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินหลายครั้งเพื่อนำความสงบกลับคืนมา ซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินแต่ละครั้ง เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์บ้านเมืองของไทย ส่งผลกระทบถึงปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จำเป็นต้องเร่งสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมโดยเร็ว สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นที่จังหวัดตรังวันนี้ ภายหลังจากที่พลังมวลชนได้ร่วมชูป้ายหยุดทำร้ายประเทศไทยและ ร่วมร้องเพลงชาติแล้ว ได้ร่วมกันนำธงชาติปักในกระถาง ต่อเบื้องพระพักตร์พระบรมฉายาลักษณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย