สถิติ จ.ระนอง ออกสำรวจการมีเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถิติจังหวัดระนอง ออกสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2552 นางสาวสุภิญญา เชยแสง สถิติจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีและการใช้ในการดำเนินกิจการของสถานประกอบการ การจ้างงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ภาครัฐเข้าช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งภาครัฐสามารถนำไปกำหนดนโยบาย วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ ในส่วนของผู้ประกอบการ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนตัดสินใจในการลงทุนขยายกิจการ/ขยายสาขา ตลอดจนทราบถึงสถานการณ์การมีการใช้ ICT ของผู้ประกอบไทย สถิติจังหวัดระนอง กล่าวด้วยว่า จะเริ่มทำการสำรวจตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ รวม 65 สถานประกอบการ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ประชาชน ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ที่เข้าทำการสำรวจข้อมูลด้วย หากสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง 0-7781-1476 ในวันและเวลาราชการ