จ.กาฬสินธุ์ รณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ หยุดทำร้ายประเทศไทย พร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อให้ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรงและเกิดความรัก ความสามัคคีกัน โดยใช้ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ในการณรงค์ นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการรณรงค์ หยุดทำร้ายประเทศไทย ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่บนศาลากลางจังหวัด ส่วนราชการของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้ยุติความรุนแรง มีความรัก ความสามัคคีกัน อันเนื่องมาจากความขัดแย้งแตกแยกอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชนชาวไทยบางส่วน โดยใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ เพื่อแสดงความเป็นชาติไทยที่มีสีเดียว คือ สีธงชาติ ซึ่งการณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทยในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งจังหวัด ในส่วนของอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นที่บริเวณหน้าหน่วยงานของตนเอง พร้อมได้ประดับธงชาติบริเวณหน้าหน่วยงานเพื่อแสดงความเป็นชาติไทยด้วย