กิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ หยุดทำร้ายประเทศไทย จ.ระนอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวระนองทุกหมู่เหล่า ร่วมรณรงค์ สร้างความสมานฉันท์ หยุดทำร้ายประเทศไทย นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่มีสำนักงานอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง ได้ร่วมกันยืนรณรงค์อย่างสงบสันติ เพื่อความสมานฉันท์ พร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง ที่หน้าอาคารศาลากลางจังหวัด โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนถือธงชาติแล้วโบกสะบัดเหนือศรีษะไปมา ขณะที่พันโทเจนยุทธ สทิสินธุ์ รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 ค่ายรัตนรังสรรค์จังหวัดระนอง นำกำลังพล พร้อมด้วยสมาชิกครอบครัว และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์เรียกร้องทุกฝ่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนรุนแรง ที่สนามหน้ากองบังคับการกองพัน เช่นเดียวกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง ได้ร่วมรณรงค์เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้งกัน ให้ยุติใช้ความรุนแรง แล้วหันหน้ามาสร้างความรัก ความสามัคคีต่อกัน ที่หน้าสถานี นอกจากนี้ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกันรณรงค์ให้ยุติใช้ความรุนแรงที่หน้าหน่วยงาน พร้อมประดับธงชาติเพื่อแสดงความเป็นชาติไทยที่มีสีเดียว คือ สีธงชาติ กันอย่างพร้อมเพรียง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง