จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรม "หยุทำร้ายประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม "หยุดทำร้ายประเทศไทย วันนี้ (4 พ.ค.52) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา นายชาญวิทย์ วสยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีกิจกรรมรณรงค์ "หยุดทำร้ายประเทศไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพลังมวลชน ลูกเสือชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมในพิธี จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หยุดทำร้ายประเทศไทย ขึ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 09.30 น. พร้อมกันทุกอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เพื่อรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันยุติความรุนแรงอันเนื่องจากความขัดแย้งแตกแยกทางความคิด กิจกรรมจะมีการชุมชนของข้าราชการทุกภาคส่วน โดยสงบ สันติ ด้วยการถือธงชาติเพื่อแสดงความเป็นชาติไทยที่มีสีเดียว