รมว.สธ.นำทีมแพทย์ตรวจสุขภาพ 14 คนไทย ที่เดินทางกลับจากเม็กซิโก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำทีมแพทย์ตรวจสุขภาพ 14 คนไทย ที่เดินทางกลับจากเม็กซิโก ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมติดตามเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด 48 ชั่วโมง นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง นำทีมแพทย์ พยาบาล จากสถาบันราชประชาสมาศัย กรมควบคุมโรค ตรวจสุขภาพคนไทย 14 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศเม็กซิโก ด้วยสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เข้าสู่ประเทศไทย ทั้งนี้ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นอย่างละเอียด ของนักเรียนทุนเอเอฟเอส และคณะครู ที่เดินทางกลับจากประเทศเม็กซิโก 14 คน จากทีมแพทย์สถาบันราชประชาสมาศัย ยังไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทั้งนี้ สธ.ได้จัดเตรียมห้องพิเศษปลอดเชื้อ เฝ้าดูอาการอย่างละเอียด 48 ชั่วโมงโดยทีมแพทย์จากสถาบันบำราศนราดูร หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สามารถกลับบ้านได้ โดยจะจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.เข้าดูแลสุขภาพ สอบถามอาการทุกวันโดยทุกรายจะได้รับชุดดูแลสุขภาพ ปรอทวัดไข้ หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เพื่อฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ต้องล้างน้ำล้างมือ 3 ขวด เพื่อใช้ระหว่างเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 7 วัน เบื้องต้น ทางผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยให้อยู่ในระบบการเฝ้าระวัง 7 วัน ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูร เพื่อความปลอดภัย และไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม