สทท. ยอมรับ การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009 ซ้ำเติมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยอมรับ การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009 ซ้ำเติมธุรกิจการท่องเที่ยวในไทยให้ทรุดหนักลงอีก พร้อมเรียกร้องรัฐบาลใช้มาตรการเข้มงวดนักท่องเที่ยวในทุกสนามบิน นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท. เปิดเผยว่า การแพ่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในภูมิภาครวมทั้งประเทศไทย แม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหลักของไทย โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น ไต้หวันและเกาหลี แต่คาดว่านักท่องเที่ยวจะลดน้อยลงอีก เนื่องจากยังหวาดกล้วไข้หวัดใหญ่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวได้ลดลงถึงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากเหตุความไม่สงบทางการเมืองในประเทศแล้ว ทั้งนี้ สทท. จะมีการประเมินผลกระทบภายใน 7-10 วันนี้ว่าโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ซ้ำเติมธุรกิจการท่องเที่ยวปรับลดลงมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม นายกงกฤช ได้เรียกร้องรัฐบาลใช้มาตรการเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศมีความเสี่ยงติดเชื้อ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข่หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะหามาตรการป้องกันร่วมกันในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน เพราะเชื่อว่าจะเป็นความร่วมมือแบบเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด