ก.แรงงาน ชะลอส่งแรงงานไทยไปประเทศกลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จนกว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดได้ ย้ำ ยังไม่พบแรงงานไทยในต่างประเทศติดเชื้อ นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ(สรต.) ทำหนังสือแจ้งไปยัง สรต.ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อาทิ ประเทศเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และฮ่องกง เป็นต้น ให้ดูแลแรงงานไทยอย่างใกล้ชิด หากพบผู้ติดเชื้อให้รายงานมายังประเทศไทยเพื่อให้การช่วยเหลือ ขณะเดียวกันได้มีการสั่งชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยผ่านระบบการจัดหางาน ของกรมการจัดหางาน จนกว่าจะสามารถควบคุมโรคนี้ได้ ส่วนแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศกลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยผ่านบริษัทจัดหางาน กระทรวงแรงงาน คงไม่มีสิทธิ์ในการสั่งระงับการเดินทาง แต่จะทำในลักษณะการพูดคุยและขอร้องให้งดการเดินทางชั่วคราว หากเดินทางไปทำงานในประเทศดังกล่าวอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ นายสมชาย กล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เลย และยังไม่มีแรงงานไทยแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ