สธ.ยังไม่ห้ามคนไทยเดินทางเข้า 16 พื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ห้ามคนไทยเดินทางเข้า 16 พื้นที่ที่มีรายงานการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แต่แนะนำให้เลื่อนการเดินทางหากไม่จำเป็น วันนี้ (3 พ.ค.52) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไข้หวัดใหญ่ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างใกล้ชิด นายวิทยา กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่เข้าสู่ประเทศไทยอย่างเต็มที่ หลังมีรายงานเชื้อแพร่ระบาดใน 16 พื้นที่ ซึ่งมีประเทศในเอเชียด้วย ได้จัดทำแนวทางการตรวจคัดกรองสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำด่านควบคุมโรค เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทุกด่าน ทั้งทางบก 60 ด่าน ทางน้ำ 15 ด่าน และทางอากาศ 15 ด่าน และระดมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคประจำการวันละกว่า 30 คน หมุนเวียนประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่ผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและมีไข้อีกชั้นหนึ่ง โดยได้จัดรถพยาบาลฉุกเฉินจำนวน 3 คัน เพื่อรับตัวผู้ที่มีไข้ไปรับการรักษาและสังเกตอาการในห้องแยกปลอดเชื้อที่สถาบันบำราศนราดูร สำหรับมาตรการรับมือหลังจากพบเชื้อระบาดเข้าสู่ทวีปเอเชีย กระทรวงสาธารณสุข จะยึดตามประกาศขององค์การอนามัยโลก โดยยังจะไม่ห้ามคนไทยเดินทางไป 16 พื้นที่ที่มีรายงานยืนยันพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แต่ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราว หากจำเป็นต้องเดินทาง ขอให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศที่จะเดินทางไปด้วยอย่างเคร่งครัด ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยสังเกตอาการป่วยของตนเองภายใน 7 หากมีไข้ ไอ ขอให้คาดหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศให้แพทย์ทราบด้วย