มรภ.สุรินทร์ ประดิษฐ์เครื่องสาวไหมพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มปริมาณเส้นไหม ลดต้นทุนผลิต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประดิษฐ์เครื่องสาวไหมพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเพิ่มปริมาณเส้นไหม ลดต้นทุนการผลิต และช่วยลดภาวะโลกร้อน ว่าที่ร้อยตรี ชูชาติ พะยอม อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตนเองได้ประดิษฐ์เครื่องสาวไหมพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเครื่องนี้สามารถสาวได้รอบที่สม่ำเสมอ และสามารถปรับความเร็วรอบเพื่อให้เหมาะสมกับไหมสายพันธุ์ต่างๆ ได้ เช่น พันธุ์นางลาย พันธุ์เหลืองสุรินทร์ พันธุ์ลูกผสมญี่ปุ่น และขณะสาวไหม เครื่องจะทำการบิดเกลียวเส้นไหมไปในตัว ทำให้เส้นใยไหมมีขนาดเท่ากันตลอดความยาวของเส้น นอกจากนี้ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ขณะทำการสาว แผงโซลาร์เซลล์จะเก็บสะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วส่งไปยังแบตเตอรี่สะสมเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง DC ทำให้สามารถสาวไหมได้ตลอดทั้งวัน ว่าที่ร้อยตรี ชูชาติ กล่าวอีกว่า เครื่องสาวไหมพลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากไม่ต้องใช้พลังงานน้ำมัน ตัวเครื่องเป็นโครงสร้างเหล็ก มีความแข็งแรง ทนต่อการผุกร่อน แผงโซลาร์เซลล์ มีอายุการใช้งาน 25-30 ปี กระแสไฟฟ้าที่ใช้เป็นกระแสตรง DC 15A ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และสามารถหาวัสดุทดแทนที่ใช้ในเครื่องได้ในท้องถิ่น ผลการทดลองสาวไหมด้วยเครื่องโดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง จะได้เส้นไหมถึง 116.20 กรัม ขณะที่การสาวไหมแบบเดิม จะได้เส้นไหมเพียง 15.87 กรัมเท่านั้น ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทรศัพท์หมายเลข 087-1191620