จ.สุรินทร์ เชิญร่วมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุรินทร์ จัดงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2552 วันที่ 6-8 พฤษภาคมนี้ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า อบจ.สุรินทร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน ประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2552 ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2552 ณ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการเลี้ยงช้างของชาวกวยและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะหมู่บ้านช้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โดยวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 จะมีพิธีโกนผมนาค,พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี,พิธีทำขวัญนาคหมู่ ณ วัดแจ้งสว่าง / วันที่ 7 พฤษภาคม ขบวนแห่นาคด้วยช้างไปที่วังทะลุ,พิธีเซ่นไหว้และขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลปู่ตา ณ วังทะลุ ,ภาคกลางคืนชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ วัดแจ้งสว่าง และ วันที่ 8 พฤษภาคม พิธีอุปสมบท และชมการแข่งขันจุดบั้งไฟ โดย อบต.กระโพ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมทุกวัน วันละ 2 รอบ เวลา 10.00 และ 14.00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อบจ.สุรินทร์ โทร. 0-4451-1975 ,ศูนย์คชศึกษา โทร.0-4414-5050 , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0-4451-4447