รมว.วธ.ลงพื้นที่ จ.ตราด แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ จ.ตราด พบปะประชาชน ผู้นำท้องถิ่น พร้อมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันนี้ (3 พ.ค.52) นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางลงพื้นที่ จ.ตราด เพื่อพบปะประชาชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนและมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.บ่อไร่ อ.เขาสมิง และ อ.เมืองตราด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินค่าตอบแทน อสม. รวมทั้งโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณอีก 36 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำของ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ทั้งนี้ อยากฝากให้ผู้ปกครองปลูกฝังวัฒนธรรม ดูแลลูกหลานให้อบอุ่น สร้างครอบครัวเข้มแข็ง ประสานสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ ซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคล รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ.2553 ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าถึงสนามหลวง คาดว่าจะมีประชาชนหลายแสนคนร่วมงานนี้และผู้เข้ามาร่วมงาน ไม่ว่าสีใดก็สามารถร่วมงานนี้ได้