เทศบาลนครยะลา จัดแข่งขันแรลลี่จักรยาน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สร้างความสามัคคี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลนครยะลา จัดการแข่งขันแรลลี่จักรยาน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ วันนี้ (3 พ.ค.52) ที่บริเวณสวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา นายพงษ์ศักด์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันแรลลี่จักรยาน -เสือภูเขา นครยะลา ครั้งที่ 1 โดยมีประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก สำหรับการแข่งขันแรลลี่จักรยาน จะแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทเดี่ยวและประเภททีม ไม่จำกัดอายุ โดยใช้ระยะทาง แข่งขัน 11 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบสวนขวัญเมืองเทศบาลนครยะลา ส่วนการแข่งขันขันจักรยานเสือภูเขา จะแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี 18 ปี จนถึงอายุ 50 ปีขึ้นไป และ ประเภทหญิง-ชาย โดยใช้สนามการแข่งขัน บริเวณรอบสวนขวัญเมือง และเขตเทศบาลนครยะลา นายพงษ์ศักด์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา ทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถจะจัดได้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่อื่น ไม่กล้าที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลา ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้จังหวัดยะลา เป็นเมืองที่น่าอยู่ เทศบาลนครยะลา จึงได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดการแข่งขันแรลลี่จักรยาน และจักรยานเสือภูเขา ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมสถาบันครอบครัว สร้างความสมานฉันท์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการใช้จักรยาน เพื่อลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษในอากาศและลดการใช้น้ำมัน อีกด้วย