จ.พะเยา เตรียมจัดงาน สินค้าจากภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจของคนพะเยา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงาน สินค้าจากภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจของคนพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพะเยา ในเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวถึงแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพะเยาว่า ทางคณะทำงานส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ในคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดพะเยา ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานแสดงและจำหน่าย "สินค้าจากภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจของคนพะเยา เพื่อชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการประชาสัมพันธ์ด้านสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง จึงต้องมีการวางแผนกำหนดทิศทางด้านการเผยแพร่สินค้าขึ้นมาอีกครั้ง โดยคาดว่าจะสามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์และกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 6 กันยายนนี้ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขางามวงค์วาน กิจกรรมแบ่งเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน / วิสาหกิจชุมชน / OTOP SELECT จำน 30 คูหา และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา จำนวน 2 คูหา โซนสาธิตการผลิตสินค้าเด่นของจังหวัดพะเยา เป็นต้น ซึ่งจะมีการเชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา ยังได้เตรียมเข้าร่วมงาน " เทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค สีสันตะวันออก ระหว่างวันที่ 1 3 พฤษภาคม 2552 ณ ชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี