งานประเพณีสรงน้ำ พระบรมธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ประจำปี 2552 เริ่มแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลำพูน จัดงานประเพณีสรงน้ำ พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2552 บ่ายวันนี้ (2 พ.ค.) นายดิเรกกช ภณก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้ นำขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน จากสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ มาจังหวัดลำพูน เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2552 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน งานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันวิสาขบูชา โดยปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน การแข่งขันกลองหลวง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 7 , การประกวดครัวทาน พร้อมขบวนแห่, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดงาน ในโอกาสนี้ผู้ที่ไปเทียวชมงานสามารถนำน้ำขมิ้นส้มป่อยร่วมทำบุญและสรงน้ำพระบรมธาตุได้ สำหรับน้ำสรงพระราชทานฯ จะมีการอัญเชิญ แล้วแห่ร่วมกับน้ำทิพย์ดอยขะม้อในวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30 น. โดยจะเริ่มขบวนแห่จากหน้าวัดพระยืน มาตามถนนสายวัฒนธรรม ผ่านสะพานขัวมุง ผ่านถนนรอบเมืองใน ถนนอินทยงยศ-ถนนวังขวา เคลื่อนสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย แล้วจึงเริ่มพิธีทางศาสนาอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อชักรอกขึ้นสรงน้ำพระบรมธาตุฯ