จีนสร้างถนนสายใหม่ ตัดผ่าน "ทะเลทรายทากลามากัน" เจ้าของฉายา “ทะเลแห่งความตาย”

จีนสร้างถนนสายใหม่ ตัดผ่าน "ทะเลทรายทากลามากัน" เจ้าของฉายา “ทะเลแห่งความตาย”

สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า จีนดำเนินการก่อสร้างถนนตัดผ่านทะเลทรายทากลามากัน (Taklamakan) ความยาวกว่า 300 กิโลเมตร เชื่อมต่ออำเภออี้ว์หลีกับอำเภอเฉี่ยโม่ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางจีนตะวันตกเฉียงเหนือ

รายงานระบุว่า ถนนสายใหม่ที่ตัดผ่านทะเลทรายทากลามากัน ซึ่งเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินจีน และมีฉายาว่า “ทะเลทรายแห่งความตาย” (The Sea of Death) นับเป็นถนนผ่านทะเลทรายสายที่ 3 ของจีน