อบจ.นครศรีธรรมราช จัดแข่งขันหมากรุกไทย รักษากีฬาพื้นบ้าน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมหมากรุกไทยนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยชิงชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2552 นายวิฑูรย์ เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กีฬาหมากรุกเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย โดยใช้ชื่อเกมว่า จตุรงค์ ใช้ผู้เล่น 4 คน ต่อมาได้วิวัฒนาการเล่นมาใช้ผู้เล่นเพียง 2 คน การเล่นต้องใช้สมาธิสูง ต้องวางแผนใช้สติปัญญา การใช้ชั้นเชิงในการเดินเกมกับคู่ต่อสู้ และที่สำคัญเป็นกีฬามรดกทางปัญญาของบรรพบุรุษไทยมาช้านาน การจัดแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กีฬาหมากรุกไทยแก่ประชาชนทั่วไป และเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งเสริมพัฒนาฝีมือของนักกีฬาให้ก้าวขึ้นเทียบเคียงกับนักกีฬาจังหวัดอื่นๆ ผู้ที่มีความสนใจประสงค์เข้าแข่งขัน สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.00-09.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจับสลากแบ่งสายเวลา 09.45 น. กำหนดการแข่งขันในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2552 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 0-7535-6252-3 ต่อ 330 หรือประสานโดยตรง นายสมเกียรติ พาหุรัตน์ เลขานุการชมรมหมากรุกไทยนครศรีธรรมราช โทร 08-6685-5761