รองนายกฯ ประชุมเตรียมพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกรัฐมนตรี ประชุมเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หลังพบผู้ติดเชื้อในแถบเอเชีย เตรียมพร้อมรับนักเรียนไทยจากเม็กซิโกในคืนพรุ่งนี้ พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กล่าวในการประชุมหารือถึงมาตรการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคว่า ขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากโรคดังกล่าว แต่ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อในฮ่องกงและเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ในแถบเอเชีย ดังนั้นจึงต้องหามาตรการป้องกันใน 3 ทาง คือ การออกคำแนะนำเป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกไปแล้ว 2 ฉบับ คือ การเข้มงวดเพิ่มมาตรการการตรวจคนเข้าเมือง โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงบริเวณแนวชายแดน และหากมีการแพร่เชื้อในประเทศจริง จะมีมาตรการดูแลรักษาไม่ให้มีการกระจาย โดยสั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมรับมือ มีจุดคัดกรองผู้ป่วยที่โรงพยาบาล รวมถึงให้ความรู้กับ อสม.ทั่วประเทศกว่า 900,000 คน เป็นการเฝ้าระวังอีกทาง ส่วนกรณีของนักเรียนไทยในเม็กซิโกจำนวน 14 คนที่จะเดินทางกลับถึงไทยในคืนวันพรุ่งนี้ (3 พ.ค.) ได้จัดเตรียมทีมแพทย์ดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการไข้ก็จะนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อดูอาการ หากเด็กเป็นปกติก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้ แต่จะต้องมีการเฝ้าระวังและดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วง 7 วันนี้