พล.ต.สนั่น ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรค ตั้งเครื่องตรวจวัดไข้ ทำงานเต็มพิกัด 6 จุด 24 ชั่วโมง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดูการทำงานของเครื่องวัดไข้อัตโนมัติ 6 จุด โดยสั่งเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มพิกัดตลอด 24 ชั่วโมง เผยผลการตรวจผู้โดยสารขาเข้าทุกเที่ยวบิน ในรอบ 5 วันที่ผ่านมา พบ มีไข้ 1 คน แต่ตรวจแล้วไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงานจากกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรค เพื่อดูระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจคนไทย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดระบบเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เข้าสู่ประเทศไทยขั้นสูงสุด โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดไข้ด้วยระบบอินฟราเรด (Infrared Thermo Scan) ทั้งหมด 6 จุด เน้นหนักที่จุดตรวจด้านตะวันตก ทางฝั่งสะพานข้ามจากอาคารเทียบเครื่องบินไปยังอาคารผู้โดยสาร ซึ่งเป็นจุดทางเข้าใหญ่ที่สุด มีเจ้าหน้าที่ประจำการจุดละ 5 คน ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ผลการตรวจผู้โดยสารขาเข้าทุกเที่ยวบิน ในรอบ 5 วันที่ผ่านมา ทั้งหมด 181,713 คน พบอุณหภูมิสูงกว่าปกติ 31 คน วัดอุณหภูมิซ้ำและตรวจเพิ่มเติมโดยทีมแพทย์พยาบาล พบมีไข้ 1 คน ส่งสังเกตอาการที่โรงพยาบาลบำราศนราดูร ผลการตรวจโดยละเอียดไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ขณะนี้กลับบ้านแล้ว ทั้งนี้ ได้จัดรถพยาบาลประจำการพร้อมที่จะนำส่งผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังต่อ 3 คันตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลบำราศนราดูร และโรงพยาบาลเครือข่ายอีก 10 แห่ง ไว้รองรับการตรวจสอบเพื่อแยกโรค หากอาการเข้าข่ายจะให้นอนห้องแยกและรักษาทันที หากไม่เข้าข่ายจะติดตามอาการต่อเนื่อง 14 วัน นอกจากนี้ยังได้เตรียมประสานโรงพยาบาลที่อยู่รอบสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อจัดรถรับผู้ป่วยเพิ่มเติมได้อีก ซึ่งได้ขอความร่วมมือผู้โดยสารขาเข้าทุกคน รวมทั้งนักบิน และลูกเรือสายการบินต่างๆ ให้ใช้ช่องทางขาเข้าที่ผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคน กระทรวงสาธารณสุขจะประสานขอความร่วมมือสายการบินให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน