ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ทรงห่วงใยการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ทรงแนะ สธ.ให้ความสำคัญเฝ้าระว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทรงแนะกระทรวงสาธารณสุข ควรให้ความสำคัญระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐาน นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เมื่อวานนี้ได้ไปดูจุดตรวจวัดไข้ที่สนามบินพิษณุโลก โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระบาดเข้าไทย และทรงสนพระทัยติดตามสถานการณ์และมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการมาโดยตลอด ได้ประทานคำแนะนำ โดยให้ดำเนินการให้สูงกว่ามาตรฐานไว้ก่อน สำหรับชาวไทยที่มาจากเม็กซิโก หากตรวจแล้ว กระทรวงสาธารณสุขจะมอบหน้ากากอนามัย พร้อมเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อที่ติดมากับมือ ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง และมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามอาการได้ทุกวัน และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ติดตามเคาะประตูบ้านติดตามอาการผิดปกติทุกวัน จนกว่าจะปลอดภัย แต่หากตรวจพบมีไข้ จะรับตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลทันที นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในส่วนของไทยขณะนี้มีผู้ป่วยเฝ้าระวัง 2 ราย อยู่ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูร รายแรก ผลการตรวจเบื้องต้นเป็นลบ กำลังรอผลการตรวจยืนยัน รายที่ 2 อาชีพเป็นมัคคุเทศก์ ผลการตรวจร่างกายปกติ ให้นอนห้องแยกโรค ซึ่งทีมระบาดวิทยาได้ติดตามสอบสวนผู้สัมผัสที่มีอาการป่วยโดยเร็ว เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เชื้อแพร่ในประเทศ นายแพทย์ปราชญ์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศยุทธศาสตร์ป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้ทุกจังหวัดปฏิบัติแนวเดียวกันทั่วประเทศ คือ ล้อมรั้ว เชิงรุก และรักษา ยุทธศาสตร์ล้อมรั้ว เน้นการป้องกันผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะมาตรการที่สนามบิน ได้ตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภูเก็ต เชียงใหม่ ด้วยเครื่องตรวจวัดไข้ จัดทีมแพทย์ พยาบาล จัดระบบรับ-ส่งผู้ป่วยจากสนามบินและสถานพยาบาล ขณะนี้มีผู้เดินทางผ่านเครื่องนี้แล้วกว่า 1 แสนคน ยังไม่พบรายใดเข้าข่ายติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้านนายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์ในไทยยังไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่ขณะนี้เริ่มมีผู้ติดเชื้อยืนยันที่ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ไทยต้องเพิ่มมาตรการสกัดกั้นให้เข้มข้นขึ้น ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องกรอกรายละเอียดการเดินทางจากพื้นที่ระบาด ซึ่งสามารถติดตามอาการได้ตลอดเวลาที่พำนักในไทย และมีการตั้งเครื่องวัดไข้ที่ช่องทางขาเข้าท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่ง หากมีไข้จะส่งตัวเข้าดูแลรักษาที่โรงพยาบาลทันที โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สำรองวัตถุดิบผลิตยาต้านไวรัสเพิ่มอีก 2 ล้านเม็ด จากเดิมที่มีอยู่ 4 ล้านเม็ด