รัฐมนตรีสาธารณสุขสหภาพยุโรปจะประชุมฉุกเฉินกรณีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีสาธารณสุขสหภาพยุโรป หรืออียู. จะร่วมประชุมฉุกเฉินวันนี้ ที่ลักเซมเบิร์ก เพื่อประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในยุโรปขณะนี้ คาดว่าประเด็นสำคัญที่ประชุมจะพิจารณาว่าควรจะประกาศเตือนการเดินทางไปยังเม็กซิโกหรือไม่ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและรักษาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจาก 27 ชาติสมาชิกอียู. ได้ประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับกรณีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อประเมินมาตรการร่วมในการจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว.