กทม.เชิญชวน ปชช.ร่วมประดับธงชาติแสดงพลังให้หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง 4 พ.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชน ร่วมประดับธงชาติแสดงพลังให้หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในสังกัดร่วมใจกันประดับธงชาติไทยพร้อมปิดป้ายรณรงค์ " 4 พฤษภาคม หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครทั้ง 2 แห่ง รวมถึงอาคารสำนักงานเขต และทุกหน่วยราชการในสังกัด ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ เพื่อแสดงความรัก ความสามัคคี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ทั้งนี้ ในเวลา 08.00 น. กทม. จะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. จำนวน 3,000 คน และบริเวณหน้าเสาธงศาลาว่าการ กทม. 2 อีกกว่า 2,000 คน โดยทุกคนจะถือธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติไทย เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงรักกันไว้เถิด เพื่อร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์และเสริมสร้างภาพลักษณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ข้าราชการ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ปลัดกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวเชิญชวนประชาชน ให้ร่วมประดับธงชาติหน้าอาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงาน สถานประกอบการ เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี และร่วมแสดงพลังให้หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง โดยพร้อมเพรียงกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง