สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยา วันพรุ่งนี้ (1พ.ค.52) ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมขอให้นายจ้างในจังหวัดได้จัดให้ลูกจ้างหยุดงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ นายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธุ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2552 ในวันที่ 1 พษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 07.00 19.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ รวมถึงสร้างความสามัคคีระหว่างกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์ แรงงานรวมใจ สู้ภัยเศรษฐกิจ ของผู้ใช้แรงงาน การประกวดริ้วขบวน ประกวดขวัญใจแรงงาน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างหน่วยราชการกับนายจ้างและลูกจ้าง ตลอดจนการให้บริการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงขอเชิญชวนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยา ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว