วธ.จัดพิมพ์หนังสืองานพระเมรุ 2 พันเล่ม แจกจ่ายห้องสมุดทั่วประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระพี่นาง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์หนังสืองานพระเมรุ 2 พันเล่ม แจกจ่ายห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม นายวีระ โรจนพจน์รัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์หนังสือ " งานพระเมรุ ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานพระเมรุในยุคต่าง ๆ จนวน 2,000 เล่ม ในโอกาสรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้า และเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมเกี่ยวกับงานพระเมรุของไทย และน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยจะมอบให้แก่สถานศึกษา ห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการจัดงานรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วันที่ 4 13 พฤษภาคมนี้ จะนำหนังสือจดหมายเหตุประชาชน และหนังสืองานพระเมรุไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน และมอบให้แก่สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ วันละ 30 ชุด เพื่อเป็นสื่อกลางมอบให้ประชาชนระหว่างที่มีการจัดงานรำลึกนี้ด้วย โดยคาดว่าจะสามารถแจกจ่ายได้ภายในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้