จ.สตูล พร้อมจัดงานเฉลิมฉลอง 170 ปี ทำบุญเมืองครั้งใหญ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสตูล พร้อมจัดงานเฉลิมฉลอง 170 ปี ทำบุญเมืองครั้งใหญ่ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ นายช่วงชัย เปาอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวถึงการจัดงานเฉลิมฉลอง 170 ปี เมืองสตูล ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2552 ว่า ขณะนี้จังหวัดสตูลได้เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในงานจะมีพิธีสมโภชพระสารีริกธาตุที่จะมีการอัญเชิญพระสารีริกธาตุ จากศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเชิญ เพื่อไปประดิษฐาน ที่มณฑลพิธีทุ่งเฉลิมสุขสถานที่เมืองเก่า โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะกราบไหว้ พร้อมกันนี้ ยังมีขบวนแห่พระสารีริกธาตุที่ยิ่งใหญ่ มีขบวนแห่จากวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดสตูล เข้าร่วม 36 วัด มีขบวน ช้าง ม้า และการแห่มังกรทอง ผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบไทย กับศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ มาให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาได้ชื่นชม สำหรับการจัดกิจกรรมทั้งหมดทางจังหวัดสตูล ได้เตรียมงานอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดฤดูท่องเที่ยวบนแผ่นดิน หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดสตูล จะได้รับชมประวัติศาสตร์เมืองเก่าของจังหวัดสตูล ซึ่งคาดว่าจะมีเงินสะพัดเข้ามาไม่ตำกว่า 20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการทำบุญเสริมเมืองเพื่อให้ จังหวัดสตูล มีความร่มเย็นตลอดไป ประชาชนมีความสุข และเป็นการทำบุญเพื่อให้ประเทศชาติไทยมีความร่มเย็นแบบในสมัยก่อน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร้อมกันทั่วจังหวัด ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามครั้งใหญ่ พร้อมเชิญบาตรหลวงผู้นำศาสนาคริสต์ ร่วมขอพรจากพระเยซูคริสต์