ศธ เผยการดำเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปี คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90 แล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยการดำเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในภาพรวมทั่วประเทศ มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90 แล้ว นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเรื่องหนังสือเรียนตามโดรงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ว่า ขณะนี้โรงเรียนเบญจมราชาลัยถือเป็นโรงเรียนที่ดำเนินโครงการเรียนฟรีตามนโยบายได้เกือบสมบรูณ์แล้ว เหลือเพียงขั้นตอนนัดนักเรียนมารับหนังสือเรียนในเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากนั้น ทางโรงเรียนได้จัดถุงใส่แบบเรียน แยกเป็นสีให้แต่ละระดับชั้นและจัดทำรหัสกำกับของหนังสือ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยให้กับนักเรียนที่จะยืมเรียนในรุ่นต่อๆไป ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ดีที่โรงเรียนอื่นจะสามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ในส่วนของภาพรวมทั้งประเทศ ขณะนี้ได้จัดทำสัญญาจัดซื้อหนังสือกว่าร้อยละ 90 แล้ว และมี 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ส่งมอบหนังสือไปให้กับโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืออีกไม่ถึง 200 โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทำสัญญาซื้อหนังสือ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่มีผู้เข้าไปเสนอราคา จึงต้องใช้วิธีการเลือกหนังสือเพื่อจัดซื้อเอง ซึ่งการจัดส่งหนังสืออาจทำได้เร็วกว่าโรงเรียนที่ทำสัญญาจัดซื้อหนังสือไปแล้วด้วย ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เร่งจัดทำสัญญาการจัดซื้อหนังสือและส่งมอบให้กับโรงเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนนี้