กาฬสินธุ์คุมเข้มคุณภาพสินค้าป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คุมเข้มคุณภาพสินค้า ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยนายสุวิทย์ กล่าวว่า ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนที่จับจ่ายซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค มักให้ความสำคัญเรื่องของราคาและปริมาณมาก่อนคุณภาพของสินค้า จังหวัดกาฬสินธุ์จึงกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบ กำกับดูแลตรวจสอบให้สม่ำเสมอ ทั้งการปิดป้ายราคาสินค้า ตรวจเครื่องชั่ง ตวง วัด ตรวจมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม ตรวจสอบคุณภาพสินค้ากับสลาก อายุการใช้งาน เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบต่อประชาชนและผลเสียที่เกิดจากการบริโภคสินค้านั้นๆ ส่วนรูปแบบหรือเทคนิคการจำหน่าย ประเภทที่ส่งจดหมายถึงบ้านอ้างว่าลูกค้าถูกรางวัล หากประสงค์อยากได้รับรางวัลต้องซื้อสินค้าของโรงงานหรือบริษัทก่อนตามวงเงินที่กำหนดนั้น เป็นเรื่องที่ไม่มีความเป็นจริง เพราะลูกค้าเอง ไม่เคยซื้อของและไม่เคยส่งชิ้นส่วนใดไปชิงรางวัล แล้วจะได้รับรางวัลเป็นไปไม่ได้ และไม่มีบริษัทใดจะให้รางวัลคนฟรีๆ นอกจากนั้น ยังมีรูปแบบการโฆษณาชวนเชื่อผ่านทางเคเบิลทีวี วิทยุชุมชนต่างๆ ที่อ้างคุณภาพและสรรพคุณของสินค้าเกินความเป็นจริง ทำให้ประชาชนที่หลงเชื่อจำนวนมาก ทางจังหวัดได้มีการตรวจสอบและมอบให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการควบคุมอยู่ตลอดมา