บทวิเคราะห์ : จุดแข็งแรงงานไทยในต่างชาติ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุก ๆ ปีคือวันแรงงานแห่งชาติ ที่กำหนดไว้เพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญกลุ่มหนึ่งของประเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม หลาย ๆ หน่วยงานก็ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่รุมเร้า พี่น้องผู้ใช้แรงงานของเราก็ได้รับผลกระทบไปไม่น้อย ผู้ใช้แรงงานอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะอดเป็นห่วงไม่ได้ก็คือพี่น้องชาวไทยที่ไปใช้แรงงานในต่างแดน ซึ่งในขณะนี้มีทั้งส่วนที่ได้รับผลกระทบและยังมีความหวังในต่างแดนอยู่ตลอดเวลา สถานการณ์แรงงานไทยในต่างแดน มีแรงงานชาวไทยจำนวนมากที่หวังก่อร่างสร้างตัวจากการเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ บ้างประสบความสำเร็จ บ้างต้องเจอะเจอกับประสบการณ์ที่เลวร้ายและถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่ก็ยังมีจำนวนไม่น้อยที่ยังต้องการจะเสี่ยงเพื่อหวังให้ครอบครัวของตนเองอยู่สุขสบาย หลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายปี 2551 ที่ผ่านมา แรงงานไทยในต่างแดนก็ต่างได้รับผลกระทบไปไม่มากก็น้อย แม้จะไม่ได้มีการปลดคนงานไทย แต่นายจ้างต่างชาติก็จำเป็นจะต้องลดการจ้างงานลง ซึ่งทำให้แรงงานไทยมีรายได้น้อยลงไปบ้าง โดยส่วนมากแล้วแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมการส่งออก ที่ต่างได้รับผลกระทบไปทั่วโลก แต่ถือว่าเป็นข่าวดี จากที่สำนักข่าวแห่งชาติ ได้รับทราบจากกระทรวงแรงงาน ไม่มีแรงงานไทยถูกส่งกลับอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ จนต้องมีการปลดคนงาน จะมีก็เพียงแต่การส่งกลับเนื่องจากการหมดสัญญาตามระยะเวลาที่มีการตกลงกันไว้แล้ว นอกจากนี้ ทางนายจ้างเองก็พยายามประคองธุรกิจของตนเองให้สามารถดำเนินไปได้ และให้มีผลกระทบต่อแรงงานของตนเองให้น้อยที่สุดอยู่แล้ว จุดแข็งของแรงงานไทยในต่างแดน แรงงานไทยยังคงได้รับความต้องการจากนายจ้างในต่างประเทศเป็นอย่างมาก ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพฑูรย์ แก้วทอง ได้ชี้ว่าแรงงานไทยมีลักษณะดีเด่นหลายประการที่นายจ้างต่างชาติมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ 1.ความเคารพนบนอบและความมีมารยาทของแรงงานไทย ความมีมารยาทและความเคารพนบนอบของแรงงานไทยนี้ เกิดจากวัฒนธรรมไทยที่มีการให้เกียรติกันอยู่เสมอ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่หยั่งลึกไปยังจิตสำนึกของคนไทยมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นการทักทาย การไหว้ และการเคารพลำดับความอาวุโส รวมทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิที่มีต่อกันด้วย 2.ความขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้และการพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว 3. ความรักบ้านเกิดของแรงงานไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้นายจ้างต่างชาติมีแนวโน้มประสงค์จะจ้างแรงงานไทยมากกว่า เนื่องจากแรงงานชาติอื่น ๆ หลาย ๆ ชาติ มักจะหาวิธีการอพยพไปอยู่ยังประเทศนั้น ๆ หลังจากที่ได้เข้าไปทำงาน ซึ่งทำให้เกิดภาวะแรงงานล้นตลาด และประชากรมากขึ้น ในขณะที่แรงงานไทยหวังเพียงเพื่อมาทำงานแล้วกลับไปอยู่กับครอบครัว ณ ถิ่นเกิดของตนเอง นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้กล่าวอีกว่า ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังต้องการแรงงานไทยอยู่มาก โดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่แรงงานไทยมีความเชี่ยวชาญในด้านเกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การเก็บผลผลิตในยุโรป ภาคการเกษตรในอิสราเอล และในลิเบีย ซึ่งกำลังฟื้นฟูและพัฒนาภายในประเทศ รวมทั้งประเทศในทางตะวันออกกลางซึ่งต้องการแรงงานในด้านการก่อสร้าง โดยกระทรวงแรงงานมีนโยบายว่าแรงงานที่เดินทางไปทำงานยังต่างประเทศต้องไปอย่างมีศักดิ์ศรี โดยให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านทั้งด้านสุขภาพ ความช่วยเหลือการเงิน และการให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษา ซึ่งจะทำให้ลดช่องว่างระหว่างนายจ้างและแรงงานไทยให้น้อยลง ประเทศชาติประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา และหลากหลายอาชีพ ประเทศชาติไม่อาจเกิดขึ้นมาได้ด้วยคนกลุ่มใดคนหนึ่ง ผู้ใช้แรงงานนั้นแม้จะไม่ใช่ผู้บริหารประเทศ แต่กลับมีส่วนสำคัญยิ่งในการก่อร่างสร้างประเทศขึ้นมาให้มีความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เป็นพื้นฐานในประเทศ หรือแม้กระทั่งแรงงานที่ดั้นด้นไปสร้างชื่อในต่างประเทศก็ตาม ดังนั้นวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่ช่วยตอกย้ำความเป็นชาติ และกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทุกอาชีพได้เห็นความสำคัญซึ่งกันและกันอย่างกลมเกลียวสามัคคีสืบต่อไป