สสจ.เพชรบูรณ์ มอบค่าตอบแทน อสม.ทั้งจังหวัดรวมกว่า 9 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงินค่าตอบแทน อสม.คนละ 600 บาท ทั้งจังหวัด 16,515 คน รวมเงินกว่า 9 ล้านบาท นายแพทย์สุธี ธิติมุทา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.คือ การปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการตลอดจนการเฝ้าระวังโรคในท้องถิ่นประจำฤดูกาล โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้ควบคุม กำกับและชี้แจงรายละเอียด ซึ่ง อสม.จะดำเนินการปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้รับผิดชอบรับทราบตามลำดับ นายแพทย์สุธี กล่าวด้วยว่า จากนโยบายรัฐบาลในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก สร้างแรงจูงใจสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ได้จัดค่าตอบแทนให้ อสม.คนละ 600 บาทต่อเดือน โดยกำหนดมอบเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552 และในโอกาสที่ทุกอำเภอ มีการประชุม อสม.เพื่อทบทวนบทบาท หน้าที่ และภารกิจประจำเดือน จึงได้มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอมอบเงินค่าตอบแทนให้แก่ อสม.ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 16,515 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น กว่า 9 ล้านบาท