อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มั่นใจโครงการรณรงค์ 45 วัน รวมพลัง ลดถุงพลาสติกฯ ช่วยลดใช้ถุงพลาส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มั่นใจโครงการรณรงค์ 45 วัน รวมพลัง ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน จะช่วยให้ประชาชนตระหนักและร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็น นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการรณรงค์ 45 วัน รวมพลัง ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน ถือเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ทั้งนี้เชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี เพื่อมีส่วนร่วมในการลดการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็น ขณะเดียวกันได้ให้แต่ละห้างร้าน หรือหน่วยงานไปคิดรูปแบบการณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเอง จากนั้นครบ 45 วันก็จะประเมินผลอีกครั้ง ก่อนดำเนินโครงการรณรงค์ต่อไป โดยจะหารือผู้ประกอบการเพื่อกำหนดนโยบายที่ชัดเจน