ผวจ.อยุธยาฯ เร่งหาทางฟื้นท่องเที่ยวทางน้ำ หวังกระตุ้นรายได้เข้าจังหวัดฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธุรกิจการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแนวโน้มสดใสขึ้น หลังหลายหน่วยงานของจังหวัดฯ พยายามจะฟื้นฟูและพัฒนาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้น วันนี้ (30 เม.ย.52) เวลา 09.45 น. คณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียกประชุมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นในช่วงนี้ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดงบประมาณลงไปพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ ด้วยการปรับปรุงท่าเรือ รวมถึงการติดตั้งไฟส่องสว่างตามโบราณสถานที่ตั้งอยู่ริมน้ำทั้งหมด โดยเฉพาะวัดพุทไธสวรรค์ วัดไชยวัฒนาราม โบราณสถานป้อมเพชร ซึ่งทั้ง 3 แห่ง เป็นโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ริมน้ำ และได้รับความนิยมมากที่สุดจากนักท่องเที่ยว ส่วนท่าเรือต่างๆ จะจัดงบประมาณลงไปให้ปรับปรุง เพื่อให้เกิดความสวยงาม และคงความเป็นอยุธยาไว้ สำหรับบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะให้คงเดิม แต่จะเน้นวิถีชุมชนและการดำรงชีวิตของชาวบ้านในยามค่ำคืน เพื่อดึงดูดให้เกิดความสนใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการในเรื่องของงบประมาณไปก่อน ส่วนผู้ประกอบการรายใด จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยนั้น จังหวัดฯ จะให้การสนับสนุนในภายหลัง ส่วนมาตรการป้องกันการโจรกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งส่องสว่างตามโบราณสถานที่ตั้งอยู่ริมน้ำ ทางตำรวจจะขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดชุดเฉพาะกิจขึ้นมาดำเนินการ