สสจ.ชัยนาทเบิกเงินกว่า 16 ล้านมอบให้ อสม.เป็นค่าตอบแทนคนละ 600 บาท นาน 6 เดือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จ่ายค่าตอบแทน อสม. จำนวน 9,179 คน คนละ 600 บาท นาน 6 เดือน โดยมอบงวดแรกเป็นเงิน 16.5 ล้านบาท นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า วันนี้ (30 เม.ย.52) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทจัดพิธีส่งมอบเอกสารลงนามข้อตกลงการรับเงินดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และพิธีมอบเงินค่าป่วยการแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2552 โดยนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน และพยานในการส่งมอบเอกสารลงนามข้อตกลง ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุม หลวงปู่ศุข อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท อสม.ทุกคนในจังหวัดชัยนาท มีจำนวนทั้งสิ้น 9,179 คน จะได้รับเงินค่าตอบแทน 600 บาท/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,044,400 บาท ซึ่งขณะนี้มหาดไทยได้โอนเงินงวดแรกมาให้ 3 เดือนก่อน เป็นเงิน 16,522,200 บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทจึงได้ทำการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยแล้ว และจัดพิธีมอบเงินในวันนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวอีกว่า ปีนี้นับเป็นปีแรกที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าตอบแทน อสม. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยไม่ถือเป็นเงินเดือน หรือค่าจ้าง ในอัตรา 600 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2552 ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกลางปี กระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม.จำนวน 3 พันล้านบาท ขณะนี้ได้ดำเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทยโอนเงินงวดแรก 3 เดือน กว่า 1,700 ล้านบาท ไปให้ทุกจังหวัด เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง