นพค. 14 บ่อไร่ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามโครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 อ.บ่อไร่ จ.ตราด จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามโครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้ (29 เม.ย.52) ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 อ.บ่อไร่ จ.ตราด พ.อ.พรพัฒน์ จันทร์เพียร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมระยะสั้น ตามโครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับราษฎร อ.บ่อไร่ อ.เขาสมิง และกำลังพลของหน่วย จำนวน 70 คน มี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน หวังอยู่ นายอำเภอบ่อไร่ นายประเสริฐ สำราญจิต นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.บ่อพลอย เข้าร่วม พ.อ.พรพัฒน์ จันทร์เพียร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งนี้เพื่อต้องการช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับอาชีพที่นำมาฝึกอบรมในวันนี้ประกอบด้วย การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ การทำปาท่องโก๋ และการเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์มน้ำมัน ด้าน ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน หวังอยู่ นายอำเภอบ่อไร่ กล่าวว่า โครงการนี้นับเป็นความริเริ่มที่ดีของ ผบ.นพค. ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันรวมทั้งยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย ส่วน นางสุหรรษา โกเมกุล ชาวบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากสามารถผลิตขึ้นใช้ได้เองและยังมีเหลือนำไปขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย ซึ่งตนเองคิดว่าเมื่ออบรมอาชีพแล้ว น่าจะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้