ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 08.47 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 29 เมษายน 2552 ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นังจากวังศุโขทัยไปยังท่าวาสุกรี เพื่อทรงปล่อยโค นก พันธุ์สัตว์น้ำและเต่า เวลา 11.47 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปทรงเปิดงานมหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา 08.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสถาปนิก 52 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา 17.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์ ท.ช.,ท.ม.,จ.ภ. ณ เมรุวัดรัชฏาธิษฐานราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เวลา 13.45 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทอดพระเนตรการสาธิตการแสดงทางวัฒนธรรม ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์ วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สังกัดแผนงานบริการทางการแพทย์ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เฝ้า เพื่อกราบทูลลาไปศึกษาต่อสาขา ทรานซ์เลชั่นแนล รีเซิร์ช เฟลโลว์ชิฟ (Translational Research Fellowship) เกี่ยวกับจีโนมในโรคมะเร็งและด้านการดำเนินการและการจัดการโครงการวิจัยทางคลินิกที่ มหาวิทยาลัย ดุคก์ (Duke University) สหรัฐอเมริกา เวลา 16.52 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเดียกันนี้ เวลา 17.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 55 ประจำปี 2552 และมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศฯ สนามกีฬาหลัก ศูนย์บริการการกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี