ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง จัดโครงการ บัตรเดียวเที่ยวปากช่อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง จัดโครงการ บัตรเดียวเที่ยวปากช่อง ตามที่รัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวอีสาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของ ททท. และตามที่รัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวอีสาน ดังนั้น ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง จึงร่วมกับ ททท.สำนักงานนครราชสีมา จัดโครงการ บัตรเดียวเที่ยวปากช่อง มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องพัก ร้านอาหาร และสินค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้านนายพลพจน์ พลเจริญเกียรติ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปาปกช่อง กล่าวว่า ในการจัดทำโครงการดังกล่าว ใช้งบประมาณกว่า 250,000 บาท เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงสินค้า และบริการท่องเที่ยวในอำเภอปากช่อง คาดว่า โครงการดังกล่าว จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคตะวันออดเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 10