ประกันสังคมกระบี่ จ่ายเช็คช่วยชาติแล้วกว่า จำนวน 3 หมื่นราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ จ่ายเช็คช่วยชาติ ตามนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐแล้วกว่า จำนวน 3 หมื่นราย นายพันธุ์เทพ เปาริก ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงการจ่ายเช็คช่วยชาติ 2,000 บาทในจังหวัดกระบี่ว่า จังหวัดกระบี่ มีนายจ้าง สถานประกอบการ จำนวน 2,385 ราย มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ตามโครงการ จำนวน 31,368 ราย ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ่ายเช็คจนถึงวันที่ 23 เมษายนแล้ว จำนวน 30,246 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.42 โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จำกัด สาขากระบี่ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับเช็คช่วยชาติด้วย สำหรับผู้ประกันตน ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 1,000 ราย สามารถไปติดต่อรับเช็คได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้